فرمهای مورد نیاز مشتریان


armvaliasr   الف) صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس

                    نام فرم سایزفرم                                   ملاحضات
فرم درخواست وام _صندوق ولیعصر آ5 فقط قسمت "تکمیل مشخصات توسط متقاضی وام" تکمیل شود.
فرم قرارداد وام_صندوق ولیعصر آ4 چاپ بصورت پشت و رو گرفته شده و فقط امضا و اثر انگشت درج گردد.
فرم تعریف مشتری_صندوق ولیعصر آ4 بطور کامل تکمیل و محلهای مورد نظر امضا و اثر انگشت درج گردد.
فرم قرارداد افتتاح حساب_صندوق ولیعصر آ4 در پشت فرم تعریف مشتری چاپ و امضا گردد
فرم افتتاح حساب پس انداز_صندوق ولیعصر آ5 توسط صاحب حساب و دارندگان حق برداشت تکمیل و امضا گردد. شرایط برداشت نیز مشخص شود.
فرم مجوزحواله اینترنتی به حسابهای بانکی_صندوق ولیعصر آ5

حسابهای مبدا و مقصد باید بنام یک نفر باشد.

ترجیحاً حساب ملت درج گردد.

 

مشتریان گرامی : قبل از تکمیل و ارسال فرمها با تماس با شماره 05632822197 با مسوول مربوطه حتماً هماهنگی نمایید.


   الف) صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج

                    نام فرم سایزفرم                                   ملاحضات
فرم درخواست وام _صندوق قدس آ5 فقط قسمت "تکمیل مشخصات توسط متقاضی وام" تکمیل شود.
فرم قرارداد وام_صندوق قدس آ4 چاپ بصورت پشت و رو گرفته شده و فقط امضا و اثر انگشت درج گردد.
فرم تعریف مشتری_صندوق قدس آ4 بطور کامل تکمیل و محلهای مورد نظر امضا و اثر انگشت درج گردد.
فرم قرارداد افتتاح حساب_صندوق قدس آ4 در پشت فرم تعریف مشتری چاپ و امضا گردد
فرم افتتاح حساب پس انداز_صندوق قدس آ5 توسط صاحب حساب و دارندگان حق برداشت تکمیل و امضا گردد. شرایط برداشت نیز مشخص شود.
فرم مجوزحواله اینترنتی به حسابهای بانکی_صندوق قدس آ5

حسابهای مبدا و مقصد باید بنام یک نفر باشد.

ترجیحاً حساب ملت درج گردد.

 

مشتریان گرامی : قبل از تکمیل و ارسال فرمها با تماس با شماره 05632866232 با مسوول مربوطه حتماً هماهنگی نمایید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی