اعضای هیات مدیره صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج

دوره: 20 (فعلی)

تاریخ شروع : 1394/02/17     تاریخ پایان: 1397/02/17 

ردیف                        نام ونام خانوادگی              سمت تصویر
1 حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن رضوی حیدری رییس هیات مدیره  heidary abolhasan
2 حجت الاسلام ذبیح اله ابوالحسنی نایب رییس هیات مدیره  abolhasani zabollah
3 دکتر سیدمحمدناصر رضوی حیدری مدیرعامل  دکتر سید محمد رضوی حیدری مدیر عامل صندوق قدس فهالنج
4 احمد ناظمی عضواصلی هیات مدیره  nazemi ahmad
5 غلامرضا بخشی عضواصلی هیات مدیره bakhsi gholamReza 
6 غلامرضا توکلی عضواصلی هیات مدیره  tavakoli gholamReza
7 علیرضا دلیری قائم مقام مدیرعامل
daliri aliReza 
8 ذبیح اله کدخدایی عضوعلی البدل هیات مدیره  kadkhodaii zabihollah
9 حبیب قیصری
عضوعلی البدل هیات مدیره  ghisari habib

دوره: 19

تاریخ شروع : 1391/02/17   تاریخ پایان: 1394/02/16

ردیف                        نام ونام خانوادگی              سمت
1 حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن رضوی حیدری رییس هیات مدیره
2 حجت الاسلام ذبیح اله ابوالحسنی نایب رییس هیات مدیره
3 سیدمحمدناصر رضوی حیدری مدیرعامل
4 علیرضا دلیری قائم مقام مدیرعامل
5 غلامرضا بخشی عضواصلی هیات مدیره
6 غلامرضا توکلی عضواصلی هیات مدیره
7 احمد ناظمی عضواصلی هیات مدیره
8 ذبیح اله کدخدایی عضوعلی البدل هیات مدیره
9 علی شریفی عضوعلی البدل هیات مدیره

دوره: 18

تاریخ شروع : 1389/02/01   تاریخ پایان: 1391/02/17

ردیف                        نام ونام خانوادگی              سمت
1 حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن رضوی حیدری رییس هیات مدیره
2 حجت الاسلام ذبیح اله ابوالحسنی نایب رییس هیات مدیره
3 سیدمحمدناصر رضوی حیدری مدیرعامل
4 احمد ناظمی قائم مقام مدیرعامل
5 غلامرضا بخشی عضواصلی هیات مدیره
6 غلامرضا توکلی عضواصلی هیات مدیره
7 علیرضا دلیری عضواصلی هیات مدیره
8 ذبیح اله کدخدایی عضوعلی البدل هیات مدیره
9 علی شریفی عضوعلی البدل هیات مدیره

دوره: 17

تاریخ شروع : 1387/01/04   تاریخ پایان: 1389/02/01

ردیف                        نام ونام خانوادگی              سمت
1 حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن رضوی حیدری رییس هیات مدیره
2 حجت الاسلام ذبیح اله ابوالحسنی نایب رییس هیات مدیره
3 سیدمحمدناصر رضوی حیدری مدیرعامل
4 احمد ناظمی قائم مقام مدیرعامل
5 غلامرضا بخشی عضواصلی هیات مدیره
6 غلامرضا توکلی عضواصلی هیات مدیره
7 علیرضا دلیری عضواصلی هیات مدیره
8 ذبیح اله کدخدایی عضوعلی البدل هیات مدیره
9 علی شریفی عضوعلی البدل هیات مدیره

دوره: 16

تاریخ شروع : 1385/03/27   تاریخ پایان: 1387/01/04

ردیف                        نام ونام خانوادگی              سمت
1 حجت الاسلام ذبیح اله ابوالحسنی رییس هیات مدیره
2 سیدمحمدناصر رضوی حیدری نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل
3 غلامرضا بخشی قائم مقام مدیرعامل
4 احمد ناظمی عضواصلی هیات مدیره
5 حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن رضوی حیدری عضواصلی هیات مدیره
6 غلامرضا توکلی عضواصلی هیات مدیره
7 علی شریفی عضواصلی هیات مدیره
8 ذبیح اله کدخدایی عضوعلی البدل هیات مدیره
9 علیرضا دلیری عضوعلی البدل هیات مدیره

دوره: 15

تاریخ شروع : 1383/01/09   تاریخ پایان: 1385/03/27

ردیف                        نام ونام خانوادگی              سمت
1 حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی رضوی حیدری رییس هیات مدیره
2 عباس کدخدایی نایب رییس هیات مدیره
3 سیدمحمدناصر رضوی حیدری مدیرعامل
4 حجت الاسلام ذبیح اله ابوالحسنی قائم مقام مدیرعامل
5 روح اله غلامی مقدم عضواصلی هیات مدیره
6 غلامرضا توکلی عضواصلی هیات مدیره
7 احمد ناظمی عضواصلی هیات مدیره
8 غلامرضا بخشی عضوعلی البدل هیات مدیره
9 علی یعقوبی عضوعلی البدل هیات مدیره

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی