لیست اعضای هیات موسسان صندوق قرض الحسنه ولیعصرطبس

   

ردیف نام و نام خانوادگی خاتمه عضویت تصویر
1 حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی رضوی حیدری 1384/08/22  zendghi34
 2  سیدمحمد موسویان 1358/02/10  
 3 محمدهاشم رستمی 1358/02/10  
 4  سیدجعفر موسویان 1358/12/01  
 5  رمضانعلی محمدزاده 1358/02/10  
 6 سیداعظم جوادی 1354/12/20  
 7 اکبر ضرابی 1354/12/20   
8  مرتضی ضرابی 1354/12/20  
9  علی سابقی 1359/12/26   sabeghi ali
10   علی خلیلی 1359/12/26  
11   محمدجواد جواهری 1354/12/20   javahery mohammadJavad
12  حسن رخ افروز 1358/02/10  
13  طاهر نمایی 1359/12/26   namayy taher
14 محمدحسن حکیمیان 1354/12/20  hakimian mohammadhasan
15 محمدرضا برقی 1359/12/26  
16 علی مخلصی 1354/12/20  
17 حسن نصیری 1358/12/10  
18  محمدباقر اخوان 1359/12/26  
19 غلامرضا فاضل 1359/12/26  fazl gholamreza
20 محمدحسین رحمانی 1353/02/29  
21 حسین بندگی 1354/12/20  
22 امر اله صالح زاده 1359/12/26  salhzade gholamreza
23 احمد ثقفی 1354/12/20  

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی