اعضای هیات مدیره صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس

دوره: 24 (فعلی)

تاریخ شروع : 1397/02/05     تاریخ پایان: 1400/02/05

ردیف نام ونام خانوادگی سمت تصویر
1

حجت الاسلام والمسلمین

سیدابوالحسن رضوی حیدری

رییس هیات مدیره  heidary abolhasan
2 مهندس علیرضا محمدی نایب رییس هیات مدیره mohammady alireza
3 دکتر سیدمحمدناصر رضوی حیدری مدیرعامل  دکتر سید محمد حیدری مدیر عامل صندوق
4 محمود رجبی مقدم عضواصلی هیات مدیره  rajabi mahmood
5 حسین قیصری عضواصلی هیات مدیره ghisari hossein
6 احمد بدرام
عضو علی البدل هیات مدیره badram ahmad
7 غلامرضا غلامحسینی عضو علی البدل هیات مدیره gholamhosiny gholamreza

دوره: 23

تاریخ شروع : 1394/02/17   تاریخ پایان: 1397/02/17

ردیف                        نام ونام خانوادگی              سمت
1 حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن رضوی حیدری رییس هیات مدیره
2 احمد بدرام نایب رییس هیات مدیره
3 دکتر سیدمحمدناصر رضوی حیدری مدیرعامل
4 محمود رجبی مقدم قائم مقام مدیرعامل
5 غلامرضا غلامحسینی عضواصلی هیات مدیره
6 حسین قیصری
عضواصلی هیات مدیره
7 مهندس علیرضا محمدی
عضواصلی هیات مدیره
8 سیداحمدکمیلی عضوعلی البدل هیات مدیره
9 محمد رضا رخ افروز
عضوعلی البدل هیات مدیره

 


دوره: 22

تاریخ شروع : 1391/02/17   تاریخ پایان: 1394/02/16

ردیف                        نام ونام خانوادگی              سمت
1 حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن رضوی حیدری رییس هیات مدیره
2 احمد بدرام نایب رییس هیات مدیره
3 دکتر سیدمحمدناصر رضوی حیدری مدیرعامل
4 محمود رجبی مقدم قائم مقام مدیرعامل
5 غلامرضا غلامحسینی عضواصلی هیات مدیره
6 غلامرضا عزیززاده عضواصلی هیات مدیره
7 رحمت اله آشوری عضواصلی هیات مدیره
8 سیداحمدکمیلی عضوعلی البدل هیات مدیره
9 مهندس علیرضا محمدی عضوعلی البدل هیات مدیره

دوره: 21

تاریخ شروع : 1389/02/02   تاریخ پایان: 1391/02/17

ردیف                        نام ونام خانوادگی              سمت
1 حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن رضوی حیدری رییس هیات مدیره
2 احمد بدرام نایب رییس هیات مدیره
3 سیدمحمدناصر رضوی حیدری مدیرعامل
4 غلامرضا عزیززاده قائم مقام مدیرعامل
5 غلامرضا غلامحسینی عضواصلی هیات مدیره
6 محمود رجبی مقدم عضواصلی هیات مدیره
7 سیداحمدکمیلی عضواصلی هیات مدیره
8 رحمت اله آشوری عضوعلی البدل هیات مدیره
9 سیدعنایت اله قریشی عضوعلی البدل هیات مدیره

دوره: 20

تاریخ شروع : 1387/01/23   تاریخ پایان: 1389/02/02

ردیف                        نام ونام خانوادگی              سمت
1 حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن رضوی حیدری رییس هیات مدیره
2 سیدمحمدناصر رضوی حیدری نایب رییس هیات مدیره
3 غلامرضا عزیززاده مدیرعامل
4 احمد بدرام قائم مقام مدیرعامل
5 سیداحمدکمیلی عضواصلی هیات مدیره
6 محمود رجبی مقدم عضواصلی هیات مدیره
7 سیدعنایت اله قریشی عضواصلی هیات مدیره
8 مهندس علیرضا محمدی عضوعلی البدل هیات مدیره
9 رحمت اله آشوری عضوعلی البدل هیات مدیره

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی