لیست اعضای متوفی هیات امناء صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس

   

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ شروع عضویت  تاریخ خاتمه عضویت مدت عضویت تصویر
1 حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی  رضوی حیدری 1352/12/22 1384/08/22 11566 روز  مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی حیدری موسس صندوق ولیعصر طبس و قدس فهالنج
 2 رمضانعلی محمدزاده 1352/12/22 1358/02/10 1876روز  
 3 حجت الاسلام محمدحسن زجاجی 1354/12/20 1358/02/10 1148روز  zojaji mohammadHasan
 4 سیداحمد سجادی 1354/12/20 1358/02/10 1148 روز  
 5  غلامرضا رخ افروز 1354/12/20 1358/02/10 1148روز   rokhafroz gholamreza
 6 سیدمحسن حقانی  1355/05/01 1358/02/10  1016روز  
 7  هاشم مجردی  1362/02/03 1374/01/28 4377روز   mojarradi hashem
8 حجت الاسلام شهیدحسن رمضانی  1363/08/25 1367/07/28 1433روز  ramezani hassan 
9  محمدحسن نجاریان 1363/08/25 1389/08/27  9499روز  najarian mohammadHassan
10   علی اصغر قاسم نیا 1363/08/25 1367/07/28 1433روز   ghasemnia aliasghar
11   علی غلامی مقدم  1374/01/28 1383/02/27 3317روز   gholami ali
12 رمضانعلی قاضی زاده 1354/12/20 1358/02/10 1148روز   
13 محمدعلی تقیان 1362/02/03 1392/05/20 11064روز taghian mohammadAli 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی